Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Wheel of Prophecy

7.248bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Wheel of Prophecy
()(どう)(じゅう)()ルード
WheelofProphecy.png
Nhóm liên quan SpellbookProphecy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 2700/1700
Mã số 65961085
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của quái thú Loại-Spellcaster: Bạn có thể chọn mục tiêu một số lượng Bài Phép "Spellbook" đã trục xuất của bạn; xáo trộn chúng về Bộ bài, và nếu làm vậy, trả lại số Bài Phép "Spellbook" đã trục xuất còn lại về Mộ bài của bạn. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng của "Wheel of Prophecy" một lần trong lượt.
English Description
When this card is Special Summoned by the effect of a Spellcaster-Type monster: You can target any number of your banished "Spellbook" Spell Cards; shuffle them into the Deck, and if you do, return your other banished "Spellbook" Spell Cards to your Graveyard. You can only use the effect of "Wheel of Prophecy" once per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên