FANDOM


White-Horned Dragon
ホワイト・ホーンズ・ドラゴン
White-Horned-Dragon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 2200/1400
Mã số 73891874
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Đặc biệt, chọn lên tới 5 lá Bài Phép từ Mộ bài đối phươngloại ra ngoài. Lá bài này được tăng 300 ATK bởi mỗi lá bài bị loại ra ngoài bởi hiệu ứng của lá bài này.
English Description
When this card is Normal or Special Summoned: Target up to 5 Spell Cards in your opponent's Graveyard; banish those target(s), and if you do, this card gains 300 ATK for each card banished by this effect.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên