Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

White Magician Pikeru

7.238bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

White Magician Pikeru
(しろ)()(どう)()ピケル
300px
 Tên Nhật (Kana)
しろ
どう
しピケル
 Tên Nhật (Chuẩn)
しろ
どう
ピケル
 Tên Nhật (rōmaji) Shiro Madōshi Pikeru
 Tên Hàn 백마도사 피켈
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 0
 Mã số 81383947
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên