FANDOM


White Night Dragon
青氷の白夜龍(ブルーアイス・ホワイトナイツ・ドラゴン)
WhiteNightDragon-BP02-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
青氷の白夜龍
ブルーアイス・ホワイトナイツ・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 青氷の白夜龍
ブルーアイス・ホワイトナイツ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burūaisu Howaitonaitsu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Blue-Ice White Nights Dragon
 Tên Hàn 푸른 얼음의 백야룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 79473793
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác