FANDOM


White Night Dragon
青氷の白夜龍(ブルーアイス・ホワイトナイツ・ドラゴン)
WhiteNightDragon-BP02-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
青氷の白夜龍
ブルーアイス・ホワイトナイツ・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 青氷の白夜龍
ブルーアイス・ホワイトナイツ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burūaisu Howaitonaitsu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Blue-Ice White Nights Dragon
 Tên Hàn 푸른 얼음의 백야룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 79473793
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên