FANDOM


White Night Dragon
青氷の白夜龍(ブルーアイス・ホワイトナイツ・ドラゴン)
WhiteNightDragon-BP02-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
青氷の白夜龍
ブルーアイス・ホワイトナイツ・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 青氷の白夜龍
ブルーアイス・ホワイトナイツ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burūaisu Howaitonaitsu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Blue-Ice White Nights Dragon
 Tên Hàn 푸른 얼음의 백야룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 79473793
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.