Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

White Night Dragon

7.552bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
White Night Dragon
青氷の白夜龍(ブルーアイス・ホワイトナイツ・ドラゴン)
WhiteNightDragon-BP02-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
青氷の白夜龍
ブルーアイス・ホワイトナイツ・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 青氷の白夜龍
ブルーアイス・ホワイトナイツ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burūaisu Howaitonaitsu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Blue-Ice White Nights Dragon
 Tên Hàn 푸른 얼음의 백야룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 79473793
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên