Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

White Night Queen

7.577bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
White Night Queen
白夜の女王(ホワイトナイツ・クィーン)
300px
 Tên Nhật (Kana)
白夜の女王
ホワイトナイツ・クィーン
 Tên Nhật (Chuẩn) 白夜の女王
ホワイトナイツ・クィーン
 Tên Nhật (rōmaji) Howaito Naitsu Kwīn
 Tên Nhật (Dịch) White Nights Queen
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 800
 Mã số 20193924
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên