FANDOM


White Night Queen
白夜の女王(ホワイトナイツ・クィーン)
WhiteNightQueen-BPW2-NA-C-1E
 Tên Việt Nữ Hoàng Bạch Dạ
 Tên Nhật (Kana)
白夜の女王
ホワイトナイツ・クィーン
 Tên Nhật (Chuẩn) 白夜の女王
ホワイトナイツ・クィーン
 Tên Nhật (rōmaji) Howaito Naitsu Kwīn
 Tên Nhật (Dịch) White Nights Queen
 Tên Hàn 화이트나이트 퀸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 800
 Mã số 20193924
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác