FANDOM


Wind-Up Arsenal Zenmaioh
発条装攻ゼンマイオー
WindUpArsenalZenmaioh
Nhóm liên quan Wind-Up
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ PHONG WIND
HẠNG SAO 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 2600/1900
Mã số 77334267
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái Cấp 5 sao
Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này để chọn mục tiêu 2 lá bài Úp trên sân; huỷ chúng.
English Description
2 Level 5 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 2 Set cards on the field; destroy them.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên