FANDOM


Wind-Up Carrier Zenmaity
(ぜん)(まい)(くう)()ゼンマイティ
WindUpCarrierZenmaity-ORCS-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ぜん
まい
くう
ぼゼンマイティ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぜん
まい
くう
ゼンマイティ
 Tên Nhật (rōmaji) Zenmai Kūbo Zenmaiti
 Tên Hàn 발조공모 태엽마이티
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 81122844
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.