Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Wind-Up Carrier Zenmaity

6.657bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Wind-Up Carrier Zenmaity
発条空母ゼンマイティ
WindUpCarrierZenmaity.jpg
Nhóm liên quan Wind-Up
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER.svg
HẠNG SAO 3 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 1500/1500
Mã số 81122844
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái Cấp 3 sao
Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Wind-Up" từ tay hoặc từ Bộ bài của bạn. Khi có quái thú "Wind-Up" mặt-ngửa trên sân bị hủyđưa vào Mộ bài (trừ trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này để chọn mục tiêu quái thú đó; lấy lại mục tiêu đó về tay.
English Description
2 Level 3 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Special Summon 1 "Wind-Up" monster from your hand or Deck. When a face-up "Wind-Up" monster on the field is destroyed and sent to your Graveyard (except during the Damage Step): You can detach 1 Xyz Material from this card to target that monster; return that target to the hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên