FANDOM


Wind-Up Honeybee
ゼンマイハニー
WindUpHoneybee-ORCS-EN-C-1E
 Tên Nhật ゼンマイハニー
 Tên Nhật (rōmaji) Zenmai Hanī
 Tên Nhật (Dịch) Wind-Up Honey
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 300
 Mã số 93451636
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác