FANDOM


Wind-Up Kitten
ゼンマイニャンコ
WindUpKitten.jpg
Nhóm liên quan Wind-Up
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 2 CG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 800/500
Mã số 25716180
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối phương điều khiển; lấy lại mục tiêu đó về tay. Hiệu ứng này chỉ có thể dùng 1 lần khi nào lá này còn mặt-ngửa trên sân.
English Description
You can target 1 monster your opponent controls; return that target to the hand. This effect can only be used once while this card is face-up on the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên