FANDOM


Wind-Up Snail
ゼンマイマイ
WindUpSnail
Nhóm liên quan Wind-Up
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Aqua/Effect
ATK/DEF 100/2000
Mã số 58475908
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Vào Lượt Chính của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài Úp trên sân; lấy lại mục tiêu đó về tay. Hiệu ứng này chỉ có thể dùng 1 lần khi nào lá này còn mặt-ngửa trên sân.
English Description
During your Main Phase: You can target 1 Set card on the field; return that target to the hand. This effect can be used only once while this card is face-up on the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên