FANDOM


Wind-Up Zenmaister
発条機甲ゼンマイスター
WindUpZenmaister
Nhóm liên quan Wind-Up
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỔ EARTH
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 1900/1500
Mã số 68597372
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 4 sao
Lá này tăng thêm 300 ATK ứng với mỗi Nguyên liệu Xyz gắn trong lá này. Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này để chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa bạn điều khiển; chuyển quái thú mặt-ngửa đó sang Thế Thủ mặt-úp, và nếu làm vậy, vào Lượt Kết thúc của lượt này, chuyển nó sang Thế Công mặt-ngửa.
English Description
2 Level 4 monsters
This card gains 300 ATK for each Xyz Material attached to this card. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up monster you control; change that face-up monster to face-down Defense Position, and if you do, during the End Phase of this turn, change it to face-up Attack Position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên