FANDOM


Windmill Genex
ウィンドファーム・ジェネクス
WindmillGenex.jpg
Nhóm liên quan Genex
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ PHONG WIND.svg
CẤP SAO 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Machine/Synchro/Effect
ATK/DEF 2000/1600
Mã số 43925870
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
"Genex Controller" + 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải Tuner Thuộc tính PHONG

Lá bài này nhận thêm 300 ATK cho mỗi bài Phép úp-mặtbài Bẫy trên sân chơi. Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn vào Mộ bài để tiêu diệt 1 bài Phép úp-mặt và bài Bẫy trên sân chơi.

English Description
"Genex Controller" + 1 or more non-Tuner WIND monsters

This card gains 300 ATK for each face-down Spell and Trap Card on the field. You can send 1 card from your hand to the Graveyard to destroy 1 face-down Spell or Trap Card on the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên