FANDOM


Windrose the Elemental Lord
(ふう)(れい)(しん)ウィンドローズ
WindrosetheElementalLord-MP14-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ふう
れい
しんウィンドローズ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふう
れい
しん
ウィンドローズ
 Tên Nhật (rōmaji) Fūreishin Windorōzu
 Tên Nhật (Dịch) Windrose the Wind Spirit God
 Tên Hàn 풍령신 윈드로즈
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2200
 Mã số 53027855
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác