FANDOM


Winged Dragon, Guardian of the Fortress #2
ワイバーン
WingedDragonGuardianoftheFortress2-TP1-NA-C-UE
 Tên Nhật ワイバーン
 Tên Nhật (rōmaji) Waibān
 Tên Nhật (Dịch) Wyvern
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast
 CÔNG / THỦ 1200 / 1000
 Mã số 57405307
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên