FANDOM


Wingweaver
(つばさ)()りなす(もの)
Wingweaver-PSV-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
つばさを
おりなす
もの
 Tên Nhật (Chuẩn)
つばさ
を織
りなす者
もの
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy
 CÔNG / THỦ 2750 / 2400
 Mã số 31447217
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác