FANDOM


Witch of the Black Forest
(くろ)(もり)のウィッチ
WitchoftheBlackForest-BP01-EN-R-1E
 Tên Việt Nữ Phù Thủy của Rừng Đen
 Tên Nhật (Kana)
くろき
もりのウィッチ
 Tên Nhật (Chuẩn)
くろ
き森
もり
のウィッチ
 Tên Nhật (rōmaji) Kuroki Mori no Witchi
 Tên Hàn 검은숲의 마녀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1200
 Mã số 78010363
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên