FANDOMWonder Balloons
ワンダー・バルーン
WonderBalloons-NECH-EN-C-1E
 Tên Nhật ワンダー・バルーン
 Tên Hàn 원더 벌룬
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 78574395
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]