FANDOM


Woodland Archer
樹海の射手(ウッドランド・アーチャー)
WoodlandArcher-SOVR-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
樹海の射手
ウッドランド・アーチャー
 Tên Nhật (Chuẩn) 樹海の射手
ウッドランド・アーチャー
 Tên Nhật (rōmaji) Uddorando Āchā
 Tên Hàn 우드랜드의 아처
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1300
 Mã số 09848939
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác