Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

World Carrotweight Champion

7.175bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
World Carrotweight Champion
にん(じん)
WorldCarrotweightChampion-SHVI-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana) にん
じん
 Tên Nhật (Chuẩn) にん人
じん
 Tên Nhật (rōmaji) Ninjin
 Tên Nhật (Dịch) Carrot Man
 Tên Hàn 당근인
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 0
 Mã số 44928016
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên