FANDOM


World Carrotweight Champion
にん(じん)
WorldCarrotweightChampion-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) にん
じん
 Tên Nhật (Chuẩn) にん人
じん
 Tên Nhật (rōmaji) Ninjin
 Tên Nhật (Dịch) Carrot Man
 Tên Hàn 당근인
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 0
 Mã số 44928016
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.