FANDOM


Wrath of Neos
ラス・オブ・ネオス
WrathofNeos
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 52098461
Loại Hiệu ứng Effect
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 "Elemental HERO Neos" bạn điều khiển. Đưa nó trở về Bộ bài và tiêu diệt tất cả các lá bài trên sân chơi.
English Description
Select 1 face-up "Elemental HERO Neos" you control. Return it to the Deck and destroy all cards on the field.
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.