FANDOM


Wrecker Panda
レッカーパンダ
WreckerPanda-TDIL-EN-SP-1E
 Tên Nhật レッカーパンダ
 Tên Nhật (rōmaji) Rekkā Panda
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 28139785
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác