FANDOM


Wulf, Lightsworn Beast
ライトロード・ビースト ウォルフ
WulfLightswornBeast-SDLI-EN-C-1E
 Tên Việt Wulf, Thần Thú Ánh Sáng
 Tên Nhật ライトロード・ビースト ウォルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Bīsuto Worufu
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Beast Wolf
 Tên Hàn 라이트로드비스트울프
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 300
 Mã số 58996430
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.