FANDOM


Wynn the Wind Charmer
(ふう)(れい)使(つか)いウィン
WynntheWindCharmer-DT05-EN-DNPR-DT
 Tên Nhật (Kana)
ふう
れい
使
つかいウィン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふう
れい
使
つか
いウィン
 Tên Nhật (rōmaji) Fūreitsukai Win
 Tên Nhật (Dịch) Wynn the Wind-Spirit Charmer
 Tên Hàn 풍령사 윈
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1500
 Mã số 37744402
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.