FANDOM


Wynn the Wind Charmer
(ふう)(れい)使(つか)いウィン
WynntheWindCharmer-DT05-EN-DNPR-DT
 Tên Nhật (Kana)
ふう
れい
使
つかいウィン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふう
れい
使
つか
いウィン
 Tên Nhật (rōmaji) Fūreitsukai Win
 Tên Nhật (Dịch) Wynn the Wind-Spirit Charmer
 Tên Hàn 풍령사 윈
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1500
 Mã số 37744402
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác