FANDOM


MetaphizedArmedDragon.png

Ma huyễn long huyền thoại.

Wyrm (Japanese: (げん)(りゅう) Genryū, "Phantom Dragon" hoặc "Illusion Dragon", Việt: Ảo Long, Huyễn Long) là một Loại Quái thú được giới thiệu trong Duelist Alliance. Đây là một Loại mới sau Psychic, không tính Creator GodDivine-Beast.

Tên của Loại này chính là 1 từ trong Thần thoại Đức dùng chỉ về loài Rồng.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên