Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

X-Head Cannon

7.231bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
X-Head Cannon
(エックス)-ヘッド・キャノン
XHeadCannon-SDKS-EN-C-1E.png
 Tên Việt X-Thần Công
 Tên Nhật (Kana)
エックス-ヘッド・キャノン
 Tên Nhật (Chuẩn)
エックス
-ヘッド・キャノン
 Tên Nhật (rōmaji) Ekkusu - Heddo Kyanon
 Tên Hàn X-헤드 캐논
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine
 CÔNG / THỦ 1800 / 1500
 Mã số 62651957
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên