FANDOM


X-Saber Airbellum
エックス-セイバー エアベルン
X-SaberAirbellum.png
Nhóm liên quan X-Saber
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast/Tuner
ATK/DEF 1600/200
Mã số 90508760
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này giáng Thiệt hại Chiến đấu tới đối phương, bằng tấn công trực tiếp; loại 1 lá bài ngẫu nhiên trên tay đối phương.
English Description
If this card inflicts battle damage to your opponent by a direct attack: Discard 1 random card from your opponent's hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên