Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

X-Saber Uruz

7.555bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
X-Saber Uruz
エックス-セイバー ウルズ
X-SaberUruz.png
Nhóm liên quan X-Saber
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast-Warrior/Effect
ATK/DEF 1600/1000
Mã số 26993374
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này bị phá hủy bởi quái thú đối phương trong khi chiến đấu và được gửi tới Mộ bài, bạn có thể Hi sinh lá bài này để đưa quái thú đã phá hủy lá bài này lên đỉnh Bộ bài.
English Description
When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard, you can Tribute this card to return the destroyed card to the top of its owner's Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên