FANDOM


XX-Saber Fulhelmknight
XX(ダブルエックス)-セイバー フラムナイト
XXSaberFulhelmknight-XSPU-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
XX
ダブルエックス-セイバー フラムナイト
 Tên Nhật (Chuẩn) XX
ダブルエックス
-セイバー フラムナイト
 Tên Nhật (rōmaji) Daburuekkusu - Seibā Furamunaito
 Tên Hàn X(더블)X(엑스)-세이버 풀헴나이트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Tuner
 CÔNG / THỦ 1300 / 1000
 Mã số 78422252
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên