FANDOM


XX-Saber Fulhelmknight
XX(ダブルエックス)-セイバー フラムナイト
XXSaberFulhelmknight-XSPU-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
XX
ダブルエックス-セイバー フラムナイト
 Tên Nhật (Chuẩn) XX
ダブルエックス
-セイバー フラムナイト
 Tên Nhật (rōmaji) Daburuekkusu - Seibā Furamunaito
 Tên Hàn X(더블)X(엑스)-세이버 풀헴나이트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Tuner
 CÔNG / THỦ 1300 / 1000
 Mã số 78422252
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác