FANDOM


Xyz Avenger
エクシーズ・アヴェンジャー
XyzAvenger-LVAL-EN-C-1E
 Tên Nhật エクシーズ・アヴェンジャー
 Tên Nhật (rōmaji) Ekushīzu Avenjā
 Tên Hàn 엑시즈 어벤져
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 700
 Mã số 86062400
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác