FANDOM


Xyz Avenger
エクシーズ・アヴェンジャー
XyzAvenger-LVAL-EN-C-1E
 Tên Nhật エクシーズ・アヴェンジャー
 Tên Nhật (rōmaji) Ekushīzu Avenjā
 Tên Hàn 엑시즈 어벤져
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 700
 Mã số 86062400
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên