FANDOM


Xyz Avenger
エクシーズ・アヴェンジャー
XyzAvenger-LVAL-EN-C-1E
 Tên Nhật エクシーズ・アヴェンジャー
 Tên Nhật (rōmaji) Ekushīzu Avenjā
 Tên Hàn 엑시즈 어벤져
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 700
 Mã số 86062400
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.