Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Xyz Tribalrivals

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Xyz Tribalrivals
エクシーズ・トライバル
XyzTribalrivals-CBLZ-EN-C-1E.png
 Tên Việt Đối Thủ Tầm Thường của Bứt Phá
 Tên Nhật エクシーズ・トライバル
 Tên Nhật (rōmaji) Ekushīzu Toraibaru
 Tên Nhật (Dịch) Xyz Trival
 Tên Hàn 엑시즈 트라이벌
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 32086564
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên