FANDOM


Y-Dragon Head
(ワイ)-ドラゴン・ヘッド
YDragonHead-SDKS-EN-C-1E
 Tên Việt Y - Long Đầu
 Tên Nhật (Kana)
ワイ-ドラゴン・ヘッド
 Tên Nhật (Chuẩn)
ワイ
-ドラゴン・ヘッド
 Tên Nhật (rōmaji) Wai - Doragon Heddo
 Tên Hàn Y-드래곤 헤드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Union / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1600
 Mã số 65622692
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên