FANDOM


Yosen Counter

Yosen Counter
Four Yosen Counters inside "Yosen Training Grounds" as shown in the anime.

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(よう)(せん)カウンター

Nhật (furigana)

ようせんカウンター

Nhật (kanji)

妖仙カウンター

Rōmaji

Yōsen Kauntā

Tiếng Anh

Yosen Counter

Yosen Counterscounters được sử dụng bởi archetype "Yosenju".

Nó được tạo ra bởi những lá bài dưới đây.

Tên Anh Tên Nhật Loại bài Hệ Cấp sao Loại ATK DEF
Yosen Training Grounds 修験の妖社 Bài Phép Duy trì
Yosenju Kodama 妖仙獣 木魅 Quái thú Hiệu ứng PHONG 1 Beast-Warrior 0 0

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.