FANDOM


Yosenju Kama 2
(よう)(せん)(じゅう) 鎌弐太刀(カマニタチ)
YosenjuKama2-THSF-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
よう
せん
じゅう
鎌弐太刀
カマニタチ
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
せん
じゅう
鎌弐太刀
カマニタチ
 Tên Hàn 요선수 겸이태도
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG WIND.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 200
 Mã số 92246806
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên