FANDOM


Yosenju Magat
(よう)(せん)(じゅう) 凶旋嵐(マガツセンラン)
YosenjuMagat-SECE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
よう
せん
じゅう
凶旋嵐
マガツセンラン
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
せん
じゅう
凶旋嵐
マガツセンラン
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 100
 Mã số 49249907
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác