FANDOM


Yosenju Oyam
(よう)(せん)(じゅう) 大幽谷響(オオヤマビコ)
YosenjuOyam-CROS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
よう
せん
じゅう
大幽谷響
オオヤマビコ
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
せん
じゅう
大幽谷響
オオヤマビコ
 Tên Nhật (rōmaji) Yōsenjū Ōyamabiko
 Tên Nhật (Dịch) Yosenju Oyamabiko
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 69838592
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên