FANDOM


Yosenju Shinchu R
(よう)(せん)(じゅう) 右鎌神柱(ウレンシンチュウ)
YosenjuShinchuR-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
よう
せん
じゅう
右鎌神柱
ウレンシンチュウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
せん
じゅう
右鎌神柱
ウレンシンチュウ
 Tên Hàn 요선수 우겸신주
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Rock / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2100
 Mã số 91420254
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.