Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Yosenju Shinchu R

7.164bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Yosenju Shinchu R
(よう)(せん)(じゅう) 右鎌神柱(ウレンシンチュウ)
YosenjuShinchuR-THSF-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
よう
せん
じゅう
右鎌神柱
ウレンシンチュウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
せん
じゅう
右鎌神柱
ウレンシンチュウ
 Tên Hàn 요선수 우겸신주
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG WIND.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 5
 Loại Rock / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2100
 Mã số 91420254
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên