FANDOM


Đây là danh sách các tập phim từ season thứ hai của Yu-Gi-Oh! ZEXAL.

Barian Invasion

Bản mẫu:EpisodeListing/ZEXAL (season 2)/arc1

Mythyrian Numbers War

Bản mẫu:EpisodeListing/ZEXAL (season 2)/arc2

Barian Emperor Onslaught

Bản mẫu:EpisodeListing/ZEXAL (season 2)/arc3