FANDOM


Yubel - The Ultimate Nightmare
ユベル-Das Extremer Traurig Drachen(ダス・エクストレーム・トラウリヒ・ドラッヘ)
YubelTheUltimateNightmare-RYMP-EN-R-1E
 Tên Việt Yubel - Cơn Ác Mộng Tột Độ
 Tên Nhật (Kana) ユベル-
Das Extremer Traurig Drachen
ダス・エクストレーム・トラウリヒ・ドラッヘ
 Tên Nhật (Chuẩn) ユベル-Das Extremer Traurig Drachen
ダス・エクストレーム・トラウリヒ・ドラッヘ
 Tên Nhật (rōmaji) Yuberu - Dasu Ekusutorēmu Toraurihi Dorahhe
 Tên Nhật (Dịch) Yubel - Das Extremer Traurig Drachen
 Tên Hàn 유벨-다스 엑스트레머 트라우리히 드라헨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 31764700
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác