FANDOM


Yubel - The Ultimate Nightmare
ユベル-Das Extremer Traurig Drachen(ダス・エクストレーム・トラウリヒ・ドラッヘ)
YubelTheUltimateNightmare-RYMP-EN-R-1E.png
 Tên Việt Yubel - Cơn Ác Mộng Tột Độ
 Tên Nhật (Kana) ユベル-
Das Extremer Traurig Drachen
ダス・エクストレーム・トラウリヒ・ドラッヘ
 Tên Nhật (Chuẩn) ユベル-Das Extremer Traurig Drachen
ダス・エクストレーム・トラウリヒ・ドラッヘ
 Tên Nhật (rōmaji) Yuberu - Dasu Ekusutorēmu Toraurihi Dorahhe
 Tên Nhật (Dịch) Yubel - Das Extremer Traurig Drachen
 Tên Hàn 유벨-다스 엑스트레머 트라우리히 드라헨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 12 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 31764700
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên