FANDOM


ZW- cover
"ZW -", viết tắt từ "ZEXAL Weapon" (ZW(ゼアル・ウェポン) Zearu Wepon), là một archetype những lá bài được dùng bởi Yuma TsukumoAstral trong anime Yu-Gi-Oh! ZEXAL. Nó được tạo ra từ sức mạnh của ZEXAL thông qua Shining Draw. Cho đến nay, tất cả ZW - đều hổ trợ cho "Number 39: Utopia" và dạng tiến hóa của nó.

Quái thú "ZW -" có thể được trang bị cho quái thú "Utopia" từ tay và/hoặc từ sân. Chúng sẽ giúp quái thú "Utopia" tăng thêm ATK hoặc DEF kèm thêm (một số) hiệu ứng mới.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên