FANDOM


ZW - Asura Strike
ZW(ゼアル・ウェポン)阿修羅副腕(アシュラ・ブロー)
ZWAsuraStrike-LVAL-EN-R-1E
 Tên Việt Vũ Khí ZEXAL - Thiên Ma Toàn Phong
 Tên Nhật (Kana)
ZW
ゼアル・ウェポン-
阿修羅副腕
アシュラ・ブロー
 Tên Nhật (Chuẩn) ZW
ゼアル・ウェポン
-阿修羅副腕
アシュラ・ブロー
 Tên Nhật (rōmaji) Zearu Wepon - Ashura Burō
 Tên Nhật (Dịch) ZEXAL Weapon - Asura Blow
 Tên Hàn ZW(제알 웨폰) - 아수라 블로
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 40941889
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác