FANDOM


Zap Mustung
(ほう)(でん)ムスタンガン
ZapMustung-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
でんムスタンガン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
でん
ムスタンガン
 Tên Nhật (rōmaji) Hōden Musutangan
 Tên Nhật (Dịch) Zap Mustangun
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1500
 Mã số 29951323
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác