FANDOM


Zefra Path
セフィラの()(せき)
ZefraPath-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) セフィラの
せき
 Tên Nhật (Chuẩn) セフィラの輝
せき
 Tên Nhật (rōmaji) Sefira no Kiseki
 Tên Nhật (Dịch) Sephira Path
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 05255013
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.