FANDOM


Zefraniu, Secret of the Yang Zing
()(りゅう)(せい)-セフィラシウゴ
ZefraniuSecretoftheYangZing-CROS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
せい-セフィラシウゴ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
せい
-セフィラシウゴ
 Tên Nhật (rōmaji) Hiryūsei - Sefira Shiugo
 Tên Nhật (Dịch) Secret Dracomet - Sephira-Qiuguo
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 7
 Loại Wyrm / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2600
 Mã số 58990362
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.