FANDOM


Zefraxi, Treasure of the Yang Zing
(ほう)(りゅう)(せい)-セフィラフウシ
ZefraxiTreasureoftheYangZing-CROS-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
りゅう
せい-セフィラフウシ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
りゅう
せい
-セフィラフウシ
 Tên Nhật (rōmaji) Hōryūsei - Sefira Fūshi
 Tên Nhật (Dịch) Treasure Dracomet - Sephira-Fuxi
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Wyrm / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 0
 Mã số 21495657
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.