FANDOM


Zombyra the Dark
ダーク・ヒーロー ゾンバイア
ZombyratheDark-BP02-EN-C-1E
 Tên Nhật ダーク・ヒーロー ゾンバイア
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Hīrō Zonbaia
 Tên Nhật (Dịch) Dark Hero Zombire
 Tên Hàn 다크 히어로 존바이어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 500
 Mã số 88472456
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác