FANDOM


Zombyra the Dark
ダーク・ヒーロー ゾンバイア
ZombyratheDark-BP02-EN-C-1E
 Tên Nhật ダーク・ヒーロー ゾンバイア
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Hīrō Zonbaia
 Tên Nhật (Dịch) Dark Hero Zombire
 Tên Hàn 다크 히어로 존바이어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 500
 Mã số 88472456
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.