FANDOM


Zubaba General
ズババジェネラル
ZubabaGeneral-WIRA-EN-C-1E
 Tên Nhật ズババジェネラル
 Tên Nhật (rōmaji) Zubaba Jeneraru
 Tên Hàn 주바바 제너럴
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1000
 Mã số 31563350
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.